phone
پشتیبان سامانه :

09022232774

mail
پست الکترونیک :

farhikhtegancarpet@iaukashan.ac.ir


13

شرکت بافندگی خاطره کاشان

:کاشان

:0

شرکت فرش خاطره کویر کاشان

:کاشان

:0

شرکت فرش مشهد اردهال

:کاشان

:0

شرکت فرش فرهی

:کاشان

:0

شرکت فرش بزرگمهر

:کاشان

:0

شرکت فرش تاپ

:کاشان

:16

شرکت نساجی پرین آریایی

:کاشان

:38

نساجی امین کاشان

:کاشان

:72

بافته های نفیس الیافان

:کاشان

:430

شرکت یلدای ماندگار

:کاشان

:124

13